• 30. november 2020

Yderligere info

Benyt Modelflyvning Danmark's forum hvis du har spørgsmål om modelflyvning.

Du har med din indmeldelse desuden fået adgang til funktionerne i selvbetjeningsområdet.

Spørgsmål om dit medlemsskab kan rettes direkte til sekretariatet.

Betalingen er godkendt

Tak for dit køb af tillægsforsikring(er).

Din betaling er godkendt og registreret. En kvittering er tilsendt via email.

Forsikringspolicer kan downloades fra medlemsdatabasen.